Go to ...

DAI KEMBAR

Dunia Ilmu Pengetahuan Islam dan Umum

RSS Feed

Thoriqoh


Thoriqoh

APA ITU THORIQOH?

 Thoriqot, dalam bahasa kita diucapkan tarekat atau suluk. Thoriqoh itu sendiri artinya jalan, metode atau cara .Sebagaimana diriwayatkan oleh Sahabat Rasull Saw yaitu Sayidina Ali Ra. ”Qoola a’liyy bin Abi Thalib: Q ultu yaa Rosuulolloh ayyun thoriiqotin aqrobu ilallohi? Faqoola Rasullulohi: dzikrullahi”. Artinya; “Ali Bin Abi Thalib berkata; “aku bertanya kepada Rasullulah, jalan/metode (Thariqot) apakah yang bisa mendekatkan diri kepada Allah? “Rasullulah menjawab; “Dzikrulah.” Sementara dari segi etimologi, sebagaimana yang dikatakan oleh Nurcholis Majid, Thoriqot adalah cara atau jalan untuk mendekatkan diri pada Allah. Atau sebagaimana yang dikatakan oleh Dr,Mustafa Zahri, thoriqot adalah suatu sistem untuk menempuh jalan yang pada akhirnya mengenal dan merasakan kehadiran Allah dalam kehidupan sehari-hari dan menjadikan keadaan seseorang dapat melihat Allah dengan mata hatinya.

Di dalam kitab Tanwirul Qulub halaman 407 thoriqot itu adalah mengamalkan syariat dan mengambil sesuatu yang paling penting, menjauhi sesuatu yang mudah atau ringan dari sesuatu tidak pantas disepelekan. Juga menjauhi hal-hal yang diharamkan dan dimakruhkan dan melaksanakan yang fardlu serta sunat-sunatnya sesuai kemampuannya yang dibimbing oleh seorang yang telah ma’rifat kepada Allah (guru mursyid).

Sedangkan Prof.Dr.Buya Hamka, mengatakan: “Maka diantara makhluk dan khaliq itu ada perjalanan yang harus kita tempuh. Inilah yang kita katakan Thariqot. Jadi penulis simpulkan Thoriqot adalah suatu jalan, cara atau metode yang ditempuh oleh seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT baik lahir maupun batin. Menurut para ‘Alim Ulama ahli ma’rifat thoriqot terbagi dua: 1) Thoriqoh Suluk, yaitu membersihkan nafsu dari segala kotoran dengan cara riyadloh (latihan), seperti berpuasa, tidak tidur (melek), uzlah (menyendiri), zuhud (meninggalkan dunia) dengan bimbingan mursyid (guru atau pembingbing ruhani) agar bisa mencapai tingkatan dmi tingkatan kepada maqom (kedudukan) yang sempurna. Bahkan menurut Imam Al Ghazali: “Barang siapa yang telah bertafaqur dalam masalah agama (memahami, mempelajari, mengamalkan agar mendapat ridlo Allah, hal itu juga disebut thoriqot suluk). 2) thoriqoh Tabaruk yaitu murid mengambil dzikir dari guru Mursyid agar hatinya tidak lupa kepada Allah, supaya diampuni dosa, jauh dari macam-macam balai, selamat dari hal-hal yang dibenci syara, selamat dari perbuatan hina dan siksaan Allah sehingga sampai kepada tujuan yaitu hati bersih dan kembali menghadap Allah. Contoh Thoriqot Tabaruk ini seperti yang diamalkan di Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya yang dipimpin oleh seorang Mursyid Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin Ra yang dikenal Abah Anom.

Jadi, thoriqot bukanlah aliran kepercayaan atau aliran kebatinan, tetapi thoriqot adalah bagian dari ajaran Agama Islam yang terpenting. Sebagaimana sabda Rasullulah SAW : “Asysyari’atu aqwaalii athoriiqotu af’aalii alhaqiiqotu ahwaalii alma’rifatu ro’sul maalii” (HR. Anas bin Malik). Artinya: “Syari’at itu ucapanku, thoriqot itu perbuatanku, hakikat itu keadaanku dan ma’rifat itu puncak kekayaan (batin)”(HR. Anas bin Malik).

Namun perlu kita ketahui, dari semua Thoriqot itu ada yang benar dan ada yang salah. Thoriqot yang benar disebut Thoriqot Mu’tabaroh yaitu Thoriqot yang sesuai dengan Al-Qur’an dan Al-Hadits dan sanadnya atau silsilahnya sampai kepada Rasullulah, Salah satu Thoriqot yang telah diakui oleh semua ulama termasuk para pengkaji ajaran tasawuf di Indonesia bahkan dunia, salah satunya adalah Thoriqot Qodiriyyah wan Naqsyabandiyyah yang berpusat di Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya. Sedangkan Thoriqot yang salah disebut Thoriqot Ghoyr Mu’tabaroh yaitu Thoriqot yang tidak sesuai dengan Al-Qur’an dan Al-Hadits dan sanadnya atau silsilahnya tidak sampai kepada Rasullulah.

Semoga artikel

thoriqoh

ini bermanfaat. S

Silahkan baca juga riwayat mursyid Thoriqoh yang Kammil Mukammil

Baca tulisan yang terkait:

kata kunci:

    pengertian sulukpengertian thoriqohilmu kebatinan gratispengertian haqiqatmacam thoriqohmacam-macam thoriqohthoriqohtarekat gus durtoriqoharti toriqoh

Tags: , , ,

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More Stories From

admin

About admin

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.