Go to ...

DAI KEMBAR

Dunia Ilmu Pengetahuan Islam dan Umum

RSS Feed

Dalil yang digunakan oleh ahli kalam


DALIL-DALIL YANG DIGUNAKAN OLEH MUTAKALIMN (AHLI ILMU KALAM).

 1. 1.

  DALIL NAQLI

Yaitu dalil yang bersumber dari Al-Qur’an dan Al-Hadits.Dalil naqli adalah dalil yang pasti, sedangkan dalil aqli (akal) itu memiliki kelemahan, dalil akal tidaklah dapat diterima kebenarannya secara pasti, tetapi hanya bersifat dhan (sangkaan). Padahal dalam masalah ketauhidan diperlukan dalil-dalil yang bersifat Qoth’i (pasti) dalam masalah ini wahyulah yang menduduki sebagai dalil Qoth’i (pasti), yang tidak bisa diragukan lagi akan kebenarannya bahwa hal ini berasal dari Allah SWT melalui para RasulNya.

 

 1. 2.

  DALIL AQLI

 

Dalil aqly (akal ) yaitu dalil yang lahir dari akal fikiran menurut hukumnya yang sah. Kalau akal sudah mampu berdalil aqly (logis), maka akal akan mudah menerima segala keterangan dari Al-Qur’an dan Hadts, yang dalam ilmu tauhid disebut dalil naqli.

Lintasan dalam fikiran akal manusia terbagi dua macam:

1)      Badihy: Suatu perkara yang mudah dipahami dengan tidak memerlukan ta-ammul (berfikir). Misalnya: 1+1= 2, malam itu gelap, siang itu terang, matahari itu terang dan sebagainya.

2)   Nazhari:  Suatu perkara yang tidak mudah difahaminya, dan memerlukan (berfikir), misalnya hitungan 235/9 x 56/2 =…, Allah itu sedia dan Kekal adanya, bumi itu berbentuk bulat telur dan lain-lain.

Sebagaian ungkapan pujangga :

Innalillaahi thoroo-iqu bi’adadi anfaasil kholaa-iqi

Artinya:

“Banyak sekali jalan menetapkan adanya Allah, yaitu sebanyak nafas para makhluk”

Salah satu contoh: jalan menetapkan adanya Allah melalui akal misalnya, kursi yang kita duduki pasti ada yang membuatnya , begitupun langit bumi dan isinya juga pasti ada penciotanya dan tidak mungkin manusia yang menciptakan dunia yang pasti adalah Dzat yang Maha Pencipta yaitu Allah SWT.

Akal dapat berperan sebagai rumus dalil bagi Ilmu kalam ialah akal yang sehat dan mukallaf..

Peranan akal sebagai dalil penguat.:

1)      Dengan akal, maka seseorang dapat mengetahui adanya Dzat Allah, sifat-sifatNya

2)      Pendapat akal dapat sampai hakikat kebenaran sesuatu

3)      Pendapat akal tidak terbatas.

Banyak ayat-ayat yang menyatakan peranan akal diantaranya:

Q:S Ali-Imron ayat 190:

Yang artinya:

“yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring ban mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): “ Ya Allah Ya Tuhan kami, tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka.

HUKUM AKAL

 1. A. WAJIB AQLY

 

Perkara yang mesti dan pasti begitu adanya menurut fikiran. Misalnya 1 +1 = 2,  2+2=4, akal menetapkan anak lebih muda daripada ayahnya, segala benda yang tidak bergerak pasti diam, dan jika diam pasti tidak bergerak.

 1. B. MUSTAHIL AQLY

 

Suatu perkara yang akal tidak menetapkan tidak adanya, atau akal menetapkan tidak boleh jadi begitu.. Misalnya: satu lebih banyak daripada dua, maka akal memustahilkannya, yakni akal tidak mau menerima; anak lebih tua daripada ayahnya, akal memustahilkannya.

 1. C. JAIZ AQLY

Suatu perkara yang dapat diterima oleh akal adanya dan tidaknya. Misalnya: orang berkaki satu, akal menetapkan boleh jadi ada seperti itu yakni akal tidak menetapkan mesti ada dan juga akal tidak memustahilkannya. Allah membinasakan alam ini, yakni akal tidak menetapkan mesti ada dan juga akal tidak menetapkan memustahil Allah membinasakan alam ini.

Bagaimana menurut anda tentang dalil-dalil yang digunakan ahli ilmu kalam?

Baca tulisan yang terkait:

kata kunci:

  fungsi ilmu kalamperanan dalil dalam ilmu kalamdalil naqlipengertian ilmu kalam menurut para ahlidalil naqli kiamatpengertian kiamat menurut para ahlifungsi aqidahIlmu kalam menurut para ahlidalil naqli sifat wajib allahdalil naqli tentang tauhid

Tags: , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More Stories From Ilmu Kalam

admin

About admin

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.